Hjortspringbådens historie

Historie

I 4. århundrede f.Kr. kom en fjendtlig hær til Als ad vandvejen. Den ankom i 3-4 krigskanoer, hver med plads til godt 20 mand. Krigerne var udstyret med spyd og skjolde, mens lederne bar sværd og ringbrynjer. Man ved ikke, hvor hæren gik i land. Den alsiske befolkning var dog forberedt og mødte de fremmede i et blodigt slag – måske overraskede de fjenden allerede på strandbredden (se billede 1).

Efter en hård kamp vandt alsingerne slaget. De af fjenderne, der ikke var blevet dræbt, flygtede i deres både. Én af krigskanoerne blev ladt tilbage. Den fyldtes nu med fjendens kampvåben og blev slæbt et par kilometer ind i landet til en lille lavvandet sø. Her på helligpladsen blev krigsbyttet ofret til guderne som tak for sejren. Kanoen og våbnene sænkedes i vandet og var gudernes eje i over 2200 år.

Beskrivelse

Hjortspringbåden er et træskib fra jernalderen. Den blev fundet i Hjortspring Mose på Nordals i 1921. Båden, der stammer fra cirka 350 f.Kr., var en del af et stort våbenoffer i selve mosen. Båden, der er en krigskano, kunne bære 24 mand med våben og andet grej, er 19 m lang og vejer 530 kg. Besætningen sad på smalle, formskårne bænke og padlede med lange, smalle padler, som var udformet til hver mand og hans placering i båden. Til båden hørte også en bred styreåre. Bagest i båden var et sæde, som blev båret af en fint udsmykket tværbjælke. Der blev også fundet en masse løse trægenstande i båden, som viser dygtigt træskærerhåndværk.

Hjortspringbåden, der er Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj, består af en bundplanke og to brede planker i hver side, som er syet sammen med bast. Bådens ender er holdt sammen af to stævnklodser. I begge ender er båden udstyret med to svungne forlængelser. Plankerne er af lindetræ og padleårerne af navr. Dens lighed med de mange bronzealderhelleristninger af både, viser, hvordan de skal tolkes – som plankebyggede både roet med padler.