Persondataforordning

 
 Svenstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv vil til enhver tid fjerne personer der ikke ønsker at være offentlig gjort hos os..
Det er i vores slægts databaser.
Det er på arkiv.dk
Se andre muligheder for opbevaring af persondata under menu punktet afleveringer
Anmodning om fjernelse fra Svenstrup Sogns lokalhistoriske arkivs registreringer
kan ske ved at sende en mail til arkivet med oplysninger om navn og efternavn.
Mailen slettes efter behandling af anmodningen.
De kan også kontakte formanden for Svenstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv og bede om fjernelse af oplysninger.
Regler
Som det fremgår af tabellen, kan alle typer af oplysninger offentliggøres 10 år efter personen er død.

Nulevende personer Afdøde personer
Ikke-følsomme
oplysninger
Kan offentliggøres af slægtsforskere,
dog har personen selv indsigelsesret
Kan offentliggøres af slægtsforskere
Følsomme personoplysninger Kan alene offentliggøres med udtrykkeligt
samtykke fra den pågældende person
Kan offentliggøres 10 år efter,
at den pågældende person er død

 

Ikke følsomme persondata defineres i denne forbindelse som:
• Navn
• Fødselsdato og -sted
• Dødsdato og -sted
• Dato for ægteskab
• Navn på ægtefælle
• Nærmeste familie, evt. i form af familietræ
• Øvrige basale stamoplysninger
Følgende er at opfatte som følsomme persondata og kræver udtrykkeligt samtykke for offentliggørelse:
• Foto af personen
• Trosretning
• Adoption
• Sociale forhold
• Seksuel orientering
• Helbredsmæssige forhold
• Straffemæssige forhold
• Andre rent private forhold
Link til datatilsynet for slægtsforsker