Hjortspringbåden

I 4. århundrede f.Kr. kom en fjendtlig hær til Als ad vandvejen. Den ankom i 3-4 krigskanoer, hver med plads til godt 20 mand. Krigerne var udstyret med spyd og skjolde, mens lederne bar sværd og ringbrynjer. Man ved ikke, hvor hæren gik i land.
De blev dog slået, og de efterlod en af deres både.
Den blev efterfølgende sænket i mosen som offer, indeholdende det øvrige krigsbytte .  

Hjortspringbåden udgravet
Resultat af udgravningen

 Hjortspringbåden blev oprindeligt fundet 1880’erne under tørvegravning i Hjortspring Mose ved
 Guderup.
  Fundet blev imidlertid ikke registreret, og først i 1920 blev Nationalmuseet bekendt med fundet.
 De indledte i 1921 en registrering og i 1921-1922 en egentlig udgravning. 
 Fundet er i dag udstillet på Nationalmuseet.