Historien om Paragraf Fem

Uddrag af Bogen “Paragraf” Fem om livet i Svenstrup Sogn fra 1864 til 1920, udgivet af Lokalhistorisk Forening i Svenstrup Sogn 2020.

Danmark tabte til Preussen og Østrig i 1864 og måtte afstå alt syd for Kongeåen til sejrherrerne. 

Pragfredens Paragraf Fem

I 1866 blev der fredsforhandlet i Pragog den franske kejser Napoleon III fik indføjet en § 5 med følgende ordlyd:
Østrig overlader Holsten og Slesvig til Preussen, “dog således at bekolkningen i de nordlige distrikter af Slesvig skal afstås til Danmark når den ved frie afstemninger tilkendegiver ønsket om at blive genforenet med Danmark”.

Nu var Bismarck overhovedet ikke glad for den paragraf. Han slettede den ganske enkelt i 1878 – uden at den daværende danske regering gjorde særlig væsen af sig. 

Først i 1920 – efter 1. verdenskrig 1914 til 1918 blev § 5 i traktaten brugt og vores bedsteforældre og oldeforældre stemte os hjem til Danmark.

Kroen Paragraf Fem

Her fik kroværten Hans Ebbesen Madsen de tyske myndigheders tilladelse til at kalde kroen Paragraf Fem.
Et pudsigt navn må man sige, men der lå alvor bag. Noget de lokale tyske embedsmænd ikke kunne gennemskue. For havde de kunnet det, havde kroejer Ebbesen sikkert ikke fået tilladelse til at kalde sin kro Paragraf Fem.

Lyskrydset Paragraf Fem

Det er Lyskrydset hvor vi – når vi kommer syd fra – drejer til venstre ad Oksbølvej for at komme til Stevning. Det er blevet rigtigt gennem tiderne, fordi vi har gået og sagt, at vi skal dreje ved Paragraf Fem. 
Selv Sønderjyllands Amt brugte navnet Paragraf Fem da de lavede forslaget til den nye vej fra Madeskovkrydset til Danfoss.

Landsbyen Paragraf Fem

Vi (lokalhistorisk Forening) spurgte Sønderborg Kommune om vi ikke kunne få sat et byskilt op ved Paragraf FEm. J, men krydset hørte ikke til området iflg. de officielle kort. Derfor står skiltene lige nord for krydset og ved Sønderlundvej.

Skulpturen Paragraf Fem

Efter ansøgning fralokalhistorisk Forening for Svenstrup Sogntil Projekt Spejlinger, blev vores skulpturudkast godkendt.
Linak A/S har doneret midler til skulpturen og Kallehave har lavet den efter vores model.

Skulpturen blev afsløret 28. maj 2020.