Svenstrup Lokalhistoriske arkiv

Kanonen fra Sandvig
Kanonen fra Sandvig

AFLYST:

Generalforsamling den 19 marts 2020 kl.19 i Stevning kulturhus 

og lokalhistorisk forening har lukket  indtil videre

Nyheder fra arkivet:

Fra Lokalhistorisk forening

Vi har travlt for tiden:

· Nye vejskilte ved Paragraf Fem. Kommunen har på vores initiativ opsat blå vejskilte ved Paragraf Fem.

· Flagdag den 10. februar. Vi vil gerne bede alle i sognet, om at flage på denne dag, der er 100 årsdagen for afstemningen i 1920.

· Tirsdag d. 25. februar har vi en kombineret Sigurd Barrett dag og genforeningsfest i Svenstrup forsamlingshus. Se annoncen andetsteds.

· Generalforsamling i Lokalhistorisk forening torsdag d. 19. marts kl 19 i Stevning Kulturhus.

· Afsløring af §5 skulpturen: Lørdag d. 30. maj kl 15. (Nærmere vil følge senere) og om aftenen spisning og dans i Svenstrup Forsamlingshus.

· Bogen: Paragraf Fem arbejder vi intenst med, og den udkommer midt i maj. Det bliver et digert, rigt illustreret værk, der beskriver livet i sognet fra 1864 til 1920.