Generalforsamling 13-8-2020

Generalforsamlingen i Lokalhistorisk forening blev afholdt torsdag d. 13. august 2020 kl. 19.00 i Cafeen i Stevning Kulturhus.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Torben A. Vestergård, Skolevænget i Stevning.
Jytte Schink ønskede ikke at fortsætte, nu hun var flyttet til Sønderborg.
Genvalg til resten, der var på valg.

Der var 14 deltagere til generalforsamlingen.

Beretning fra formanden:

Velkommen til denne forsinkede generalforsamling. Det er så godt 1½ år, vi har bag os. Og vi har en slags jubilæum, 20 år, da vi startede i 2000.

Hvad er der så sket siden sidst:

 • Vi har haft stor aktivitet med vores indtastninger i Arkibas, det har taget tid og vi er knap nok færdige. Der er tastet godt 3000 billeder ind. Et stort og værdsat arbejde, som gør det meget nemmere at finde rundt i, fordi de er så godt beskrevet. En stor tak til gruppen.

 • Så er der blevet arbejdet hårdt og intenst med noget der hedder Paragraf 5.
  5 er nu virkelig kommet på folks læber. Vi fik sat vejskilte op ve landsbyen paragraf Fem.
  Vi fik gjort bogen §5 færdig og ikke mindst, vi fik en skulptur op og stå.
  En speciel tak til Matthias for fremstillingen af modellen. Den hjalp os meget i at overbevise komitéen on, at ideen var god og LINAK i at donere penge hertil.
  Kallehaves folk har lavet et godt stykke arbejde.
  Den officielle indvielse bliver søndag d. 20. september kl 15 – 16.30 ved skulpturen, hvor projektet giver lidt til ganen.

 • Tilbage til Arkibas og billederne. Her har jeg haft stor gavn af arbejdet i forbindelse med bogen, Paragraf Fem.
  Jeg kunne søge på f.eks. genforeningen, så kom alle vores billeder. Eller på billeder fra 1864 til 1920 og så var de der. De ligger også på arkiv.dk.

 • Hjemmeside og facebook for Lokalhistorisk forening har indtil skulpturen blev rejst været varetaget af Karin Hesselager. Karin har fået Søren Østergård i Svenstrup til at overtage vedligeholdelse af både hjemmeside og facebook for os. Det er vi glade for.
  En stor tak til Karin og velkommen til Søren.

 • Vi har været lidt handikappet pga. af Corona nedlukningen. Så der ligger en hel del arbejde foran os. Flere afleveringer er ikke registrerede endnu.

 • Vi har fået 2 nye æresmedlemmer, nemlig:
  Gunhild Rasmussen og Elli Berthelsen, så nu har vi 3: Christine Jensen var den første. De har alle 3 rundet 90 år.

 • Trods Corona synes jeg, at vi kan være stolte af vores resultater

 • En stor tak til alle, der har bidraget i vores arbejde.

Beretning fra kassereren:

 • Regnskab for 2019 blev gennemgået
 • Vores økonomi er god

Eventuelt.

Her diskuterede vi, om vi ikke i anledning af 20-års jubilæet, skulle lave et jubilæumsudsalg af vores bøger. Det gør vi!
Bøgerne sælges fremover således:

 • Stevning Skole til 50 kr. (Tidl. 100 kr.)
 • Stevningbogen inkl. supplement 100 kr. (Tidl. 200 kr.)
 • Svenstrupbogen 100 kr. (Tidl. 200 kr.)
 • Kirkebogen 100 kr. (Tidl. 200 kr.)
 • Paragraf 5 bogen uændret 100 kr.

Fra generalforsamlingen den 13. august 2020