Generalforsamling 17. marts 2022

Beretning fra formanden:

Det er jo kun et halvt år siden, 28. september 2021, vi holdt den forsinkede generalforsamlingfor 2021. Men der sker 
alligevel noget selvom vi har været ramt af coronarestriktioner.
Vi har hver onsdag formiddag arbejdet i arkivet, både med indtastning i Arkibas og oprydning i skuffer og skabe.

Og bedst som vi troede vi var til bunds i oprydningen, får vi mange arkivalier fra Nordborg arkiv.  
Nordborg arkiv er ved at rydde op og videresender det de har fra de enkelte områder til det rigtige arkiv. Jeg har foreløbig
hentet to fyldte bagagerum – og der er vist mere.
Der vil gå en tid inden vi er igennem det, men der er meget interessant materiale at arbejde videre med.

Billederne på væggene er blevet affotograferet, registreret og hængt pænere op. Her har Kaj Vogt hjulpet os. 

Vi er i færd med at opdatere Stevning-bogen og Svenstrupbogen. Vi håber på at få de nye udgaver klar til julehandelen. 
Vi har også mange indtalte bånd, som Inge Johansen har digitaliseret en del af. John har indkøbt en afspiller der kan
digitalisere de resterende. Især har Peter Møller indtalt mange – mere end fyrre. Desuden har vi nogle fra lærer Jørgensen,
bl.a. hvad fatter gør er altid det rigtige.
Dem har vi planer om at udgive som DVD på et tidspunkt.

Som I kan høre, løber vi ikke tør for arbejde foreløbig  
  

Valg til bestyrelsen:
Nyvalgt til bestyrelsen blev John Svane Christensen, der afløser Elsebeth Breede som bestyrelsesmedlem og kasserer. 
Tak til Elsebeth for at passe godt på kassen. 

Også en ny revisor blev valgt. Margit Schmidt afløser Ingolf Henningsen